Close

Programme Cartoon Business 2019

Click on the interactive programme below or download the pdf.

TUESDAY 23 APRIL

  Arrival of participants in the afternoon
19:30 Welcome Dinner at Näsinneula
DSC_3252.jpg
CB2017_FAREWELLDINNER00011.jpg
DSC_1295.jpg
Dublin-6.jpg
Munich-2.jpg
Munich-5.jpg
Belfast-12.jpg
Dublin-1.jpg
Munich-13.jpg
Dublin-16.jpg
CB2017_SIXTEENSOUTH_COCKTAIL00022.jpg
CB2017_QA4.jpg
Dublin-13.jpg
Dublin-10.jpg
Munich-11.jpg
DSC_4267.JPG
Munich-12.jpg
DSC_1047.jpg
Dublin-11.jpg
DSC_5339.JPG
Munich-15.jpg
CB2017_WELCOMEDINNER00011.jpg
Dublin-5.jpg
CB2017_P_HIDALGO_4.jpg
DSC_4212.JPG
DSC_1244.jpg
Dublin-15.jpg
Munich-7.jpg
DSC_4943.JPG
DSC_0535.jpg
Dublin-2.jpg
Dublin-8.jpg
DSC_0447.jpg
Munich-3.jpg
DSC_1279.jpg
DSC_4958.JPG
Munich-14.jpg
CB2017_N_WALTERS_3.jpg
Munich-1.jpg
CB2017_CHARIER_ERBES.jpg
DSC_6699.jpg
DSC_4601.JPG
DSC_4463.JPG
Belfast-1.jpg
DSC_0723.jpg
DSC_0535.jpg
Dublin-4.jpg
Dublin-19.jpg
CB2017_FAREWELLDINNER00028.jpg
DSC_1229.jpg
Dublin-9.jpg
DSC_4272.JPG
DSC_0900.jpg
Munich-8.jpg
Munich-9.jpg
DSC_4439.JPG
Dublin-18.jpg
Belfast-10.jpg
Dublin-14.jpg
DSC_3295.jpg
DSC_5526.JPG
DSC_4358.JPG
Munich-6.jpg
CB2017_SIXTEENSOUTH_COCKTAIL00020.jpg
Belfast-2.jpg
DSC_4444.JPG
CB2017_.view.jpg
DSC_1255.jpg
Belfast-9.jpg
DSC_4436.JPG
DSC_1255.jpg
CB2017_WELCOMEDINNER00006.jpg
DSC_0449.jpg
DSC_1261.jpg
Dublin-12.jpg
Dublin-7.jpg
DSC_4785.JPG
CB2017_SIXTEENSOUTH_COCKTAIL00017.jpg
CB2017_WELCOMEDINNER00005.jpg
Munich-4.jpg
DSC_1279.jpg
Dublin-3.jpg
DSC_4082.JPG